Drs Sybrand Bruno Augusto Buve


Sybrand
(Haarlem, 29 augustus 1975) is historicus. Hij werd, evenals later zijn broer, geboren op de plaats waar Laurens Janszoon Coster volgens de overlevering een letter in het zand liet vallen, waardoor bij hem het idee van de boekdrukkunst ontstond. Sybrand werd katholiek gedoopt in het protestantse kerkje op de Darsberg in het Odenwald, waar zijn ouders woonden. Toen hij twee jaar oud was, verhuisde het gezin Buve naar Friesland.

In 1985 begon hij daar zijn loopbaan als uitgever door, nog op de lagere school gezeten, een eigen blad te publiceren: de Bommel Bode. Dit blad zou tot 1998 blijven bestaan en zijn weg vinden naar 254 abonnees bij een totale oplage van 500 exemplaren. In 1999 zou zijn uitgeversschap een vervolg krijgen bij de Universitaire Pers Fryslân (UPF, later Deventer Universitaire Pers), waarvan hij sinds 2001 Voorzitter is.

In Leeuwarden had Sybrand Buve intussen het Stedelijk Gymnasium doorlopen (1987 - 1993), waar tot zijn spijt sociaal-democratische fusiedrang ervoor zorgde dat hij tot de laatste lichting behoorde die nog van een zelfstandig gym zijn diploma ontving.


Na het eindexamen begon hij aan zijn Grand Tour; eerst naar Cambridge (1993 - 1994) en later naar Straatsburg (1996 - 1997), waar hij in de Foyer de l’Etudiant Catholique (FEC) de 90-jarige Europese pionier Pierre Pflimlin ontmoette, en waar zijn ideeën over Europa hun oorsprong vinden. Ervaring als burchtbewoner kreeg hij eveneens in de Elzas, toen hij eind jaren negentig verbleef op en rondleidingen gaf door één van Europa’s grootste kastelen, de “Haut-Koenigsbourg” (Hoge Koningsburcht). Tussendoor studeerde hij nog Geschiedenis in Leiden, waar hij in 2000 doctoraal examen deed.

In het Heilig Jaar 2000 toog hij samen met zijn broer naar Rome, om op de Aventijn te gaan wonen en Nederlandse pelgrims te begeleiden. Van 2002 tot 2006 was hij persoonlijk medewerker in algemene dienst van de christen-democratische fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Eind 2005 verhuisde hij van Den Haag naar Deventer om de komst van zijn vader en diens Rudolf von Laun Instituut (waarvan hij sinds 1996 bestuurslid is) voor te bereiden. Dit Instituut wordt nu uitgebouwd tot een volwaardige Universiteit, waarvoor hij samen met zijn broer Gulliver op 29 juni 2006 het startschot gaf (www.geertgrote-univ.nl).

Sybrand@buveburcht.nl